DASK

DASK

2000 Yılında Devlet tarafından oluşturulan yasa ile tüm belediye alanında bulunan konutlar ve işyerleri bu sigortayı yapması zorunlu kılınmıştır. Teminat yapısı olası bir depremde bu alanların yaşayacakları risklerdir.

DASK